18 % Grey (2020)

Orginalen naslov na filmot na angliski jazik:

18% Сиво

Времетраење:

110 Минути

Година:

2020

Режисер:

Viktor Chouchkov

Сценарист:

Hilary Norrish, Dolya Gavanski, Zachary Karabashliev

Улоги:

Ruscen Vidinliev, Dolya Gavanski, Samuel Finzi

Земја:

Бугарија

Дата на реализација:

01/24/2020