Stela (2020)

Orginalen naslov na filmot na angliski jazik:

Стела

Времетраење:

91 Минути

Година:

2020

Режисер:

Stojan Vujicic

Сценарист:

Eva Kamchevska

Улоги:

Simeon Moni Damevski, Dejan Lilic, Petar Manic

Земја:

Македонија

Дата на реализација:

09/18/2020