Ti divni projektori

Sve smo bliže kraju i ovog kruga European Film Challengea i dok čekamo da saznamo ko će u augustu odnijeti projektor kući, prisjetili smo se kako su projektori uopšte postali dio naših života.

Prvi zapisi o projektovanim fotografijama se pojavljuju još u 5. stoljeću prije Krista kad je kineski filozof Mozi pisao o prirodnom fenomenu camera obscura, koji je nastaje kada se slika s jedne strane zida ili neke prepreke kroz šupljinu projektuje na površinu s druge strane. Mozi je primijetio da fotografija u cameri obscuri bude projektovana naopako i da su lijeva i desna strana zamijenjene.

Nakon camere obscure, započeo je razvoj lanterni magica, prvih projektora koji su korišteni za projektovanje slika, različitih printova ili fotografija na providnim pločama najčešće napravljenim od stakla uz upotrebu jedne ili dvije leće i izvora svjetla. Holandskog naučnika Christiaana Huygensa povjesničari smatraju izumiteljem langerne magice. Njegova lanterna se sastojala od 10 malih crteža skeletona koji skida svoju lubanju. Na crtežu je stajao natpis: "Namijenjeno za prikazivanje uz korištenje konveksnih stakala i lampe."

Lanterne nisu bile samo direktni pretci projektora pokretnih fotografija u smislu pričanja priče, nego su mogli biti korišteni i za prikazivanje pokretnih fotografija. Pokret je najčešće stvaran na dva načina - ili su projektovane fotografije za redom u različitim trenucima pokreta ili su projektovane fotografije u duploj ekspoziciji i druga fotografija bi bila ručno pokretana.

Prvim filmskim projektorom smatra se zoopraxiscope britanskog fotografa pionira Eadwearda Muybridgea koji je eksperimentirao s fotografijama u pokretu da bi 1879. uspio postići pokret projektirajući fotografije sa rotirajućih staklenih diskova.

Ipak, prvi zaista uspješan filmski projektor izumila su braća Lumiere. Njihov izum je u sebi sadržavao kameru, projektor i printer pomoću kojeg je pravljena filmska kopija.

Svi ovi projektori su zasnovani na manje ili više efikasnim analognim tehnologijama, koje su razvijane sve do 2000-tih godina kada su dominaciju preuzeli digitalni projektori. Digitalni projektori nemaju pokretnih dijelova (osim ventilatora i nosača filma), digitalni projektori su relativno kompaktni i distribucija materijala je mnogo jednostavnija. Danas je moguće naći digitalne projektore veličine od kutije šibica, pa sve do velikih projektor u visokoj rezoluciji.

Kakav će vaš novi projektor biti, moći ćete vidjeti uskoro. Igrajte #EuropeanFilmChallenge i uživajte u filmovima!